De 6 NN-ers nog steeds niet vrij.

25 jul

Voor solidariteits acties kijk op  http://5thofjulysoli.noblogs.org/

Om de mensen een kaart of brief te schrijven:

NN1102
NN1305

Airportbaan 18
3045 AN ROTTERDAM
NN1153
NN1416
NN1535
NN1050

Postbus 180
1500 ED ZAANDAM

 

<span>%d</span> bloggers liken dit: