8 januari 2013: politiek proces tegen migratieactiviste Joke Kaviaar.

31 dec

Dinsdag 8 januari om 13.45 uur, Simon de Vrieshof 1, Haarlem.

afb0001

Op 13 september 2011 werd Joke Kaviaar, dichteres, artiest, en actief lid van verscheidene actiegroepen die zich verzetten tegen het Nederlandse migratiebeleid, opgepakt door de Nationale Recherche en drie dagen in beperkingen vastgehouden. Er werd haar ‘opruiing en verspreiding tot opruiing, met terroristisch oogmerk’ ten laste gelegd. Ook werd er huiszoeking gedaan. Drie maanden later, op 7 december 2011, liet het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie haar website ontoegankelijk maken. De website is op 8 december 2011, een dag later, door sympathisanten weer online gezet en staat er nog altijd “inclusief de opruiende teksten” aldus een proces-verbaal in het dossier.

Na een langlopend onderzoek (onder de naam ‘Gulkana’) door de Unit Contra Terrorisme en Activisme van de Nationale Recherche, moet Joke Kaviaar nu voor de rechter verschijnen. De verzwarende aanklacht dat zij hierbij een ‘terroristisch oogmerk’ zou hebben is niet in de dagvaarding opgenomen.
Dat doet het vermoeden rijzen dat deze verzwaring van de aanklacht ten tijde van de arrestatie, de huiszoeking, en gedurende het hele onderzoek enkel is toegevoegd als intimidatie, en om gebruik te kunnen maken van de vergaande opsporingsbevoegdheden uit de terrorismewetgeving. Uit de buitensporige huiszoeking kon reeds worden opgemaakt dat hier vooral sprake was van een ‘fishing expedition’, een poging de radicale No Border beweging in Nederland in kaart te brengen.

Op dinsdag 8 januari om 13.45 uur behandelt de meervoudige kamer van de rechtbank in Haarlem (Simon de Vrieshof 1) de zaak tegen Joke Kaviaar wegens ‘opruiing tot het plegen van strafbare feiten of gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag’ (artikel 131 lid 1 Wetboek van Strafrecht). Het gaat hierbij om citaten uit vier artikelen over het vreemdelingenbeleid. Opvallend is dus dat de eerdere aanklacht ‘terroristisch oogmerk’ (art. 131 lid 2) niet in de dagvaarding is opgenomen.

Kijk op 13-september.nl voor updates over deze zaak. Beter nog: kom naar de rechtzaak!

<span>%d</span> bloggers liken dit: